Zamówienia publiczne:

Oferta w zakresie prawa zamówień publicznych kierowana jest zarówno do podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  - wykonawców, jak również do zamawiających -  jednostek sektora publicznego.

W ramach praktyki z zakresu prawa zamówień publicznych świadczymy wszechstronną pomoc prawną we wszelkich kwestiach związanych z:
  • analizą specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • przygotowaniem dokumentacji związanej z ofertą,
  • sporządzeniem odwołania i reprezentowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą, a w razie koniecznosci sporządzeniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentowaniem przed sądem okręgowym.
Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Majdan
ul. Św. Wincentego 112 lok. 304
03-291 Warszawa
tel.: 669 519 961
e-mail: marcin.majdan@mmajdan.pl
NIP: 9222206830
REGON: 060574792