Spółki
  • tworzenie, przekształcanie, łączenie (M&A), podział, likwidacja spółek,
  • sporządzanie wszelkiej związanej z tym dokumentacji (protokoły, uchwały, umowy, statuty, stosowne wnioski do Sądów, itp.),
  • bieżąca obsługa spółek: przygotowanie uchwał organów spółek, obsługę prawną zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy
Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Majdan
ul. Św. Wincentego 112 lok. 304
03-291 Warszawa
tel.: 669 519 961
e-mail: marcin.majdan@mmajdan.pl
NIP: 9222206830
REGON: 060574792