Nieruchomości:

Kompleksowa pomoc prawna we wszystkich kwestiach związanych z nieruchomościami
w szczególności:

 • pomoc w bezpiecznym nabyciu nieruchomości, 
 • analiza ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych,
 • sporządzanie, opiniowanie umów nabycia nieruchomości, w tym umów deweloperskich,
 • analiza i opiniowanie umów kredytu bankowego,
 • przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań przed sądem wieczystoksięgowym,
 • sporządzanie umów o roboty budowlane,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zastępstwo przed sądami powszechnymi, organami administracji,
  i sądami administracyjnymi,
 • współpraca z architektem Arkadiuszem Zbyrytem Archistrada


Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Majdan
ul. Św. Wincentego 112 lok. 304
03-291 Warszawa
tel.: 669 519 961
e-mail: marcin.majdan@mmajdan.pl
NIP: 9222206830
REGON: 060574792